Δίνουμε νέα πνοή στην Ελληνική αγορά

Πιστοί στη στρατηγική μας κατεύθυνση να δημιουργούμε ένα καλύτερο αύριο για τη νέα γενιά, στηρίζουμε την απασχόληση και την ανάπτυξη, διατηρώντας ένα ισχυρό κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα μέσα από τη λειτουργία μας.

Ο συνολικός θετικός μας αντίκτυπος στην ελληνική οικονομία ενισχύεται περαιτέρω από την απόφασή μας να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στον τομέα της απασχόλησης.

Αποστολή του προγράμματος είναι η επιλογή και ολοκληρωμένη υποστήριξη αναπτυσσόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, ώστε μέσα από την ανάπτυξή τους να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και κατ’ επέκταση να ενισχύσουν την ελληνική αγορά.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από στρατηγικές συμβουλές και συμβουλευτική υποστήριξη, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να δώσει στις συμμετέχουσες μικρομεσαίες επιχειρήσεις:

  1. πρόσβαση σε αγορές,
  2. πρόσβαση σε επενδύσεις και δανεισμό,
  3. στρατηγικές συμβουλές σε θέματα οικονομικής διαχείρισης, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, branding και επικοινωνίας.

Πυξίδα του προγράμματός μας είναι η τόνωση της απασχόλησης στην Ελλάδα και η δημιουργία ενός δικτύου επιχειρήσεων που θα δώσει νέα οπτική στην εγχώρια αγορά.

Copyright © 2018 AthensLottery.com